Zgodovina

To je LAPONSKA LESENA KOČA nekoč…

koca1 koca2

Zgodovina LAPONSKE LESEN KOČE sega daleč v daljno deželo Laponcev. V deželo avtohtonega ljudstva Sami, nomadskega ljudstva na daljnem severu Evrope, ki je stoletja domovalo v indijanskemu šotoru podobni koči z odprtim ognjiščem na sredini. Tovrstna koča Laponcem ni predstavljala le središče družinskega življenja. Bila je tudi osrčje družabnega življenja.

Danes so hiše Laponcev, v katerih bivajo, običajne. Nekoč tradicionalna bivališča so dobila prirejeno podobo iz lesa in so kot LAPONSKE LESENE KOČE, postale najbolj priljubljen objekt na vrtu marsikatere družine z daljnega in mrzlega severa.

In to je LAPONSKA LESENA KOČA danes…

koca3